ยินดีต้อนรับสู่ บล็อกนายนัฐกรณ์ ทองประดับ เพื่อการนิเทศ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ครูคู่คิด และอาจารย์พี่เลี้ยง

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา
ผ.อ.ภิเษก คำน่าน ตรวจการจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา
อาจารย์สอนเสริมตรวจผลงานของนักศึกษา

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา
ถ่ายภาพกับอาจารย์สอนเสริม

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา

การจัดนิทรรศการของนักศึกษา
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

ศึกษาดูงาน (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)

ศึกษาดูงาน (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงาน (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)

ศึกษาดูงาน (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง)
การทำบล็อกส่วนประกอบของบ้านดิน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
คณะอาจารย์ผูทำการประเมิน นักศึกษา

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
พืชสวนโลก

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

เด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ

เด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ

การพัฒนาทำพื้นถังน้ำ

การพัฒนาทำพื้นถังน้ำ
ณ.โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา (สาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ)

การพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

การพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
(ห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ)

พัฒนาโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา(สาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ)

พัฒนาโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา(สาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจ)
ก่ออิฐบล็อกทำฐานถังนํ้า เพื่อให้เด็กใช้นํ้าดื่ม

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ
อาจารย์สุรางค์ กล่าวรายงานประธานในพิธี

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ประธานพิธี จุดธูป เทียน

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
เตรียมรับการตรวจแถวและที่พักบริเวณค่ายพักแรม

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง

การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง
ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนๆ

สาธิตการสอน

สาธิตการสอน
ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

สาธิตการสอนแบ่งกลุ่ม

สาธิตการสอนแบ่งกลุ่ม

สาธิตการสอน

สาธิตการสอน
เตรียมสื่อสาธิตการสอน

สาธิตการสอน

สาธิตการสอน

จัดนิทรรศการนอกสถานที่

จัดนิทรรศการนอกสถานที่
ศรช.บ้านเลอก่อโกร

การจัดนิทรรศการนอกสถานที่

การจัดนิทรรศการนอกสถานที่
ศรช.บ้านเลอ่ก่อโกร

โครงการพัฒนาศักยภาพครู

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ในโครงการพระราชดำริฯ ด้านผู้นำการพัฒนาชุมชน

การสอนคิดด้วยโครงงาน

การสอนคิดด้วยโครงงาน
การเรียนการสอน แบบบูรณาการ

การอบรมศิลปะครูประถมศึกษา

การอบรมศิลปะครูประถมศึกษา
การเพ้นร์สี การพิมพ์ผ้า การมัดผ้าย้อม

การพิมพ์ผ้า

การพิมพ์ผ้า
ผลงานของนายนัฐกรณ์ ทองประดับ

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนนอกห้องเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

อาหารว่าง ตอนบ่าย

อาหารว่าง  ตอนบ่าย
เด็กนักเรียนช่วยกันทำขนมหวานสาคู

อาหารว่าง ตอนบ่าย

อาหารว่าง ตอนบ่าย
ขนมหวานสาคู

ภาพเด็กๆ เล่นตามอิสระ

ภาพเด็กๆ เล่นตามอิสระ
ม้าโยกของเด็กดอย

ภาพเด็กๆ เล่นตามอิสระ

ภาพเด็กๆ เล่นตามอิสระ
ม้าโยกของเด็กดอย เด็กเล่นอย่างสนุกสนาน

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู
ใบกิจกรรมที่ ๑

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู
ใบกิจกรรมที่ ๒

การประเมินวิชาชีพครู

การประเมินวิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู

การประเมินการฝึกวิชาชีพครู
โดย สน.สุวิมล ใจโปร่ง สพป.ตาก เขต ๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๖

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๖
เด็กอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ เต้นโชว์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๖

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๕๖
ผู้ใหญ่สมานจิตและคณะกรรมการศูนย์ฯร่วมเล่นเกมส์

การประชุมผู้ปกครองเด็ก

การประชุมผู้ปกครองเด็ก
ภาพบรรยากาศการประชุม

ภาพเด็กรับประทานอาหาร

ภาพเด็กรับประทานอาหาร
เด็กท่องข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง

เด็กรับประทานอาหารว่าง แตงโม

เด็กรับประทานอาหารว่าง  แตงโม

ภาพการตัดผมให้เด็กๆ

ภาพการตัดผมให้เด็กๆ

กิจกรรมการเรียนการสอน ๑

กิจกรรมการเรียนการสอน  ๑

ภาพเด็กๆแปรงฟัน

ภาพเด็กๆแปรงฟัน

โครงการเกษตรเพืออาหารกลางวัน

โครงการเกษตรเพืออาหารกลางวัน
ศพด.บ้านห้วยมะโหนก สังกัด อบต.แม่สอง

เด็กๆเล่นตามมุมอย่างอิสระ

เด็กๆเล่นตามมุมอย่างอิสระ

โครงการ นมถ้วย กล้วยใบ ไข่ฟอง

โครงการ นมถ้วย กล้วยใบ ไข่ฟอง
เพื่อเด็กก่อนวัยเรียน